ILVES RYHMÄ

ILVES RYHMÄ

 

Ilvekset tarjoaa mahdollisuuden sääntöjen mukaiseen fyysiseen kontaktiin, turvalliseen toimintakyvyn kehittämiseen sekä energian purkuun. Paini on rehtiä, luonnollista kamppailua, eikä se sisällä lyöntejä eikä potkuja. Paini on monipuolinen, kiinnostava ja vaihteleva kunto- ja kisailumuoto, joka kehittää monipuolisesti eri lihasryhmiä. Myös ilvekset harjoittelevat kumpaakin painimuotoa.

Ilvekset pyrkivät käymään paljon ikäkausikilpailuissa ja muissa isoissa kilpailuissa.

Ilves ryhmän periaatteena on, että harjoitukset ja varsinainen painikamppailu suoritetaan pysty ja/tai mattopainina molskilla. Samalla opetellaan ottamaan vastuuta kaverista sekä opetellaan sääntöjä ja niiden myötä kontrolloimaan omaa toimintaa ja tuomaritoimintaa. Paini sisältää myös runsaasti parin tai ryhmän kanssa tehtäviä kisailuja ja kamppailuja, perusvoimistelua, permantovoimistelua, lihaskuntoharjoituksia ja itse painimista.

 

Liikunnalliset kyvyt ja taidot

 • kehon hallinta
 • rytmitaju
 • perusliiketaidot

 

Kuntotekijät

 • kestävyys
 • voima
 • nopeus
 • liikkuvuus

 

Erityistaidot

 • luovuus
 • terveydelliset tekijät
 • tiedollinen kehitys
 • sosiaalinen kehitys
 • hyvä itsetunto